Thales Group

Canolfan ganolog i bawb

Mae pobl o bob lliw a llun yn defnyddio NDEC, sy’n amrywio’n helaeth o ran eu galluoedd digidol.

O breswylwyr lleol sy’n awyddus i ddysgu mwy am ddigido a phobl ifanc sy’n archwilio technoleg yn opsiwn gyrfa, i berchenogion busnesau bach a chanolig sy’n gobeithio ehangu eu busnesau a chorfforaethau rhyngwladol sy’n buddsoddi’n helaeth mewn arloesedd sy’n torri tir newydd, mae NDEC yn ganolfan i bawb sy’n ymwneud â thechnoleg ac ymddiriedaeth ddigidol – neu sy’n chwilfrydig yn eu cylch.

Mae ein gwasanaethau yn rhad ac am ddim yn y pwynt defnyddio (ac eithrio’r parth prosiectau diweddaraf un, y codir tâl amdano fesul defnyddiwr), ac fe’u gweithredir gan dîm o selogion technoleg brwd a phrofiadol sydd â’r holl wybodaeth a sgiliau sydd eu hangen i rymuso pawb i ddysgu, tyfu a datblygu yn y chwyldro digidol.

Gweithio Gyda Ni

Mae’r Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol yn cefnogi busnesau lleol a rhanbarthol, ysgolion ac unigolion yn eu hymdrechion digidol. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio gyda’n tîm o arbenigwyr ymroddedig, byddem yn falch iawn o glywed gennych.

Cysylltwch â ni
Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.