Thales Group

Y cyfleusterau diweddaraf un

Cynigia NDEC amrywiaeth o dechnolegau a gwasanaethau o dan un to, wedi’u cynllunio i fodloni anghenion unigolion, busnesau a sefydliadau mawr fel ei gilydd.

Mae ein cyfleuster cyfoes yn cynnwys pedair prif ardal:

 1. Yr amgylchedd ymddiriedaeth ddigidol gymhwysol

  Yma, gall busnesau a sefydliadau gael at adnoddau i gynllunio, datblygu ac integreiddio eu cynhyrchion a’u gwasanaethau, heb risg, gyda’r nod o gefnogi twf busnesau rhanbarthol.

 2. Y parth prosiectau

  Yma y gall busnesau ac unigolion gael gafael ar dechnoleg mewn amgylchedd diogel, llawn cyfarpar, mewn cydweithrediad â’r amgylchedd ymddiriedaeth ddigidol. Codir tâl am y cyfleuster hwn fesul defnyddiwr.

 3. Canolfan addysg ddigidol

  Wedi’i harwain gan Brifysgol De Cymru, mae’r ardal hon yn canolbwyntio ar ysgolion, dinasyddion a busnesau bach a chanolig, gan gyflenwi hyfforddiant ac addysg i helpu i hyrwyddo ymwybyddiaeth, sgiliau a dealltwriaeth ddigidol.

 4. Sefydliad seiber datblygedig

  Gwaith yr ardal hon yw sicrhau cyllid allanol i’r byd academaidd, ac mae’n amgylchedd sy’n ysgogi cynlluniau newydd ac yn troi syniadau da yn gynhyrchion a gwasanaethau y gellir eu cyflenwi.

Cael Gwybod Rhagor

Defnyddwyr
Y Ganolfan
Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.