Thales Group

Perfformiad uchel ac ynni isel

Yng nghanol Glynebwy, a’r M4 a’r canolbwyntiau cludiant pwysig o fewn cyrraedd rhwydd, mae NDEC mewn adeilad pren a gwydr trwsiadus ar safle hen waith dur. Gorchuddia’r adeilad arobryn dros 500 metr sgwâr, ac mae’n cwmpasu nifer o dechnolegau cynaliadwy a charbon isel, gan roi iddo sgôr BREEAM Ardderchog. Mae’r rhain yn cynnwys pympiau gwres ffynhonnell aer, systemau solar thermol, paneli ffotofoltäig, pwyntiau gwefru ceir trydan, awyru naturiol a golau dydd.

Drwy ddefnyddio deunyddiau a geir yn lleol, mae’r adeilad yn ymfalchïo mewn amlen perfformiad uchel, amodau golau naturiol da iawn, ynni ymgorfforedig isel a defnydd ynni isel, gan ei wneud yn gyfeillgar i’r blaned ac yn amgylchedd deniadol i fod ynddo.

Cael Gwybod Rhagor

Cyfleusterau a thechnolegau
Defnyddwyr
Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.