Thales Group

Cadw Cymru’n Ddiogel

Seilwaith cenedlaethol hanfodol (SCH) yw’r cyfleusterau, y systemau, y safleoedd, y wybodaeth, y bobl a’r rhwydweithiau y mae gwlad yn dibynnu arnynt am ei gweithgareddau pob dydd. Y rhain yw’r sectorau y mae NDEC yn gweithio gyda hwy, gan sicrhau bod Cymru’n ddiogel a’i bod yn gallu ffynnu mewn amgylchedd diogel.

Canolbwyntiwn ar seilwaith cenedlaethol hanfodol ar draws yr holl feysydd canlynol:

 1. Cemegolion

 2. Cyfathrebu niwclear sifil

 3. Amddiffyn

 4. Y gwasanaethau brys

 5. Ynni

 6. Cyllid

 7. Bwyd

 8. Llywodraeth

 9. Iechyd

 10. Gofod

 11. Cludiant

 12. Dŵr

Cael gwybod rhagor amdanom ni

Ein heffaith
Ein pobl
Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.