Thales Group

Cyfleoedd gyrfa lleol

Mae gyrfaoedd yn NDEC yn cynnig boddhad, her ac ysbrydoliaeth, gan ddod â meddyliau mawr ynghyd i ddatrys problemau, llunio atebion a datblygu fel cymuned. Rydym yn tyfu’n gyflym ac yn awyddus bob amser i glywed gan unigolion talentog sy’n frwd dros dechnoleg ddigidol.

Cysylltwch â ni

Hoffech chi weithio gyda ni?

Os hoffech weld y cyfleoedd cyfredol yn y Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol, ewch i brif borth swyddi Thales.

Mynd i Borth Swyddi Thales
Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.