Thales Group

Cwrdd â’n tîm

 Gweithredir NDEC gan dîm cynyddol o staff brwdfrydig, sy’n frwd ar drywydd arloesi technolegol yng Nghymru. Cewch gwrdd â rhai o’n pobl dalentog isod.

Mia Sweet

Cynhyrchwr Cynnwys Cyfryngau NDEC

Graddiodd Mia yn ddiweddar mewn cynhyrchu’r cyfryngau o Hafan Dysgu Blaenau Gwent a Phrifysgol De Cymru. A hithau’n wreiddiol o Abertyleri, daeth o hyd i’w swydd gyntaf ar ôl graddio yn NDEC.

 

Nicola Day

Rheolwr Cyflenwi Gwasanaethau Tramor NDEC

A hithau wedi graddio o Brifysgol De Cymru mewn cyfrifyddu ACCA, ganwyd a magwyd Nicola ym Mhont-y-pŵl ac ymunodd â thîm NDEC o’r sector technoleg amddiffyn.

Richard Taylor

Arweinydd Maes Seiber NDEC

Mae cefndir Richard mewn technoleg a systemau meddalwedd, yn benodol yn awdurdod cynllunio systemau i rwydweithiau. Symudodd i Gymru o Lundain, a chymerodd y swydd yn NDEC yn gweithio gyda’r cwmnïau a phartneriaid sy’n defnyddio NDEC ym mhob agwedd ar seiberddiogelwch a thechnoleg weithredol.

Shelley Gunter

Rheolwr Swyddfa NDEC

Shelley sy’n goruchwylio logisteg a gweithredu cyfleuster NDEC. Gyda’i gradd yn y cyfryngau a chyfathrebu, daw’n wreiddiol o Lynebwy ac, ar ôl gweithio i American Express ac Asiantaeth yr Amgylchedd, mae wedi symud yn ôl i Flaenau Gwent i ddechrau ei swydd yn NDEC.

Leanne Connor

Rheolwr Busnes NDEC

A hithau’n wreiddiol o Abertyleri, Leanne oedd cyflogai lleol cyntaf NDEC o yrfa ym maes datblygu’r economi, gan annog cwmnïau i fuddsoddi yn y cymoedd a chwarae rhan allweddol yn ailsefydlu safle Gwaith Glynebwy yn elfen graidd o adfywio economi’r rhanbarth.

Gareth Williams

Is-lywydd Systemau Gwybodaeth Diogel Thales UK

Bu Gareth yn llenwi swyddi arwain mewn cwmnïau technoleg mawrion yn y DU ac yn rhyngwladol. Ac yntau’n hanu o Abercynffig, mae Gareth yn byw yng Ngwent ac yn magu ei deulu yno.

Hoffech chi weithio gyda ni?

Os hoffech weld y cyfleoedd cyfredol yn y Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol, ewch i brif borth swyddi Thales.

Mynd i Borth Swyddi Thales

Cael gwybod rhagor amdanom ni

Ein partneriaid
Ein cyflenwyr

Work With Us

The National Digital Exploitation Centre supports local and regional businesses, schools and individuals in their digital endeavours. If you're interested in working with our team of dedicated experts, we would love to hear from you.

Contact Us
Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.