Thales Group

Cyd-ddatblygir yr NDEC gan arweinwyr yn y sectorau technolegol, addysgol a llywodraeth yn Ne Cymru.

Thales

Cwmni peirianneg byd-eang yw Thales, a’i bencadlys ym Mharis, gydag isadrannau sy’n gwasanaethu’r sectorau awyrofod, amddiffyn, trawsgludo, gofod a diogelwch. Mae Thales ar waith mewn dros 56 o wledydd, mae ganddo 64,000 o gyflogeion ac mae’n cynhyrchu dros £15 biliwn y flwyddyn.

Prifysgol De Cymru

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn brifysgol fawr a chanddi fyfyrwyr yn astudio amrywiol ddisgyblaethau gan gynnwys cyfrifiadura, peirianneg a gwyddoniaeth. Mae gan PDC bartneriaeth strategol â Thales i ddarparu fframwaith ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau cydweithredol, gan gynnwys datblygu ffynhonnell bŵer ar flaen y gad mewn cydweithrediad â’r diwydiant cerbydau modur.

Llywodraeth Cymru

Nod Llywodraeth Cymru yw mynd i’r afael â’r amrywiaeth o heriau diwylliannol, ariannol a demograffig y mae’n rhaid i Gymru eu goresgyn er mwyn ffynnu mewn lle masnachol sy’n gynyddol ddigidol, a cheisia ariannu prosiectau, fel NDEC, a fydd yn helpu Cymru i gyrraedd ei nodau economaidd a chymdeithasol.

Cael Gwybod Rhagor

Ein cyflenwyr
Gyrfaoedd
Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.