Thales Group

Cefnogi economi Cymru

Rydym am sefydlu Cymru’n bwerdy technoleg ym mhedwar ban byd, a gwyddom fod yr uchelgais hwn yn dechrau’n agos i gartref. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a thyfu’r economi sylfaenol yng Nghymru.

Fel cyfleuster bywiog, sy’n gyflym ehangu, mae’r NDEC yn dibynnu ar ystod eang o fusnesau a gwasanaethau lleol i’n helpu i wneud yr hyn a wnawn. Mae ein cyflenwyr dibynadwy yn darparu popeth i ni o wasanaethau arlwyo, diogelwch a glanhau, i waith adeiladu, dodrefn a chyfarpar. Drwy’r perthnasoedd hyn gallwn greu swyddi, cefnogi adfywiad Cymoedd De Cymru a sicrhau bod y gymuned ehangach yn gwybod am y gwaith a wnawn a sut mae cael at y gwasanaethau a gynigiwn.

Cefnogi adfywio De-ddwyrain Cymru

Elfen allweddol o’n partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru yw ymrwymiad i gefnogi’r gwaith o adfywio De-ddwyrain Cymru a datblygu’r Economi Sylfaenol i gyflawni llwyddiant economaidd a ffyniant hirdymor i’r ardal.

Roedd wythnos Arddangos yr NDEC ym mis Chwefror 2020 yn gyfle i ddangos y gefnogaeth hon o ran y targedau a gyflawnwyd – gwariwyd £1m yn yr ardal leol gyda 53 o gyflenwyr lleol. O chwarter 3 2020, mae’r ffigur hwn bellach yn £1.3m, ac yn defnyddio 85 o gyflenwyr lleol.

Helpu ein cyflenwyr i ddatblygu ac ehangu

Mae ein cyflenwyr yn cyflenwi pob maes ac rydym wedi ymrwymo i fwy na gwario arian yn lleol yn unig. Rydym wedi meithrin perthnasoedd gwaith da gyda nifer o gyflenwyr allweddol, gan helpu i ddatblygu ac ehangu eu busnesau eu hunain, cyflogi mwy o staff a chyrraedd rhagor o gwsmeriaid.

Mae un o’n cyflenwyr gwasanaeth wedi cyflogi o’r ardal leol fel canlyniad uniongyrchol o’i gontract gyda ni. Mae un arall bellach yn cyflenwi LlC ac yn darparu gwasanaethau i gwmnïau lleol eraill yn sgil ei berthynas gyda ni.

Daeth nifer o’n cyflenwyr lleol i arddangos yn rhan o’r Diwrnod Diwydiant a gynhaliwyd yn yr NDEC, gan eu helpu i dyfu eu busnesau ymhellach a thrwy hyn, ymgysylltodd Thales UK â 3 o’n cyflenwyr lleol i gefnogi eu cyfraniad at Goleg Seiber Cymru.

Rydym hefyd yn gweithio i helpu’r gymuned ehangach i ddatblygu a thyfu. Rydym wedi cefnogi nifer o elusennau a chlybiau chwaraeon lleol, nid yn unig drwy eu noddi, ond drwy gyfrannu offer, cynnal digwyddiadau a rhannu cysylltiadau rhwydwaith.

Ymfalchïwn yn ein perthynas â chyflenwyr lleol:

{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","id":1,"properties":{"title":"Addis","location":"Bridgend","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/addis.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.53262054329793,51.5013055179403]}},{"type":"Feature","id":2,"properties":{"title":"Atticus Digital","location":"Cardiff","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/ad.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.16593468037028,51.4662482979697]}},{"type":"Feature","id":3,"properties":{"title":"BIS","location":"Ebbw Vale","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/bis.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.2263932237047,51.7879582401347]}},{"type":"Feature","id":4,"properties":{"title":"Capable Cuts","location":"Ebbw Vale","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/capeablecuts.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.20435558473248,51.7934011705457]}},{"type":"Feature","id":5,"properties":{"title":"Celtic Vale","location":"Hereford","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/celticvale.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-2.81841123432104,51.9542639761291]}},{"type":"Feature","id":6,"properties":{"title":"Circle IT\t\t\t\t\t\t\t\t\t","location":"Cardiff","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/circleit.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.13516274283832,51.5407331146809]}},{"type":"Feature","id":7,"properties":{"title":"Cold Heat","location":"Pontypool","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/coldheat.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.06003543943836,51.7086263401927]}},{"type":"Feature","id":8,"properties":{"title":"Drake","location":"Cardiff","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/drake-av.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.23217794706337,51.4883833270994]}},{"type":"Feature","id":9,"properties":{"title":"EFS Systems (UK) Ltd","location":"Merthyr Tydfil","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/efssystems.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.36335688679004,51.7685829890054]}},{"type":"Feature","id":10,"properties":{"title":"EuropCar - Local Offices","location":"Swansea","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/europcar.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.95069100774177,51.6184010110598]}},{"type":"Feature","id":11,"properties":{"title":"GPS Locksmiths","location":"Ebbw Vale","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/NDEC-Meta.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.21517522016175,51.7767724350174]}},{"type":"Feature","id":12,"properties":{"title":"Harrisons","location":"Ebbw Vale","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/NDEC-Meta.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.20706085536175,51.7806774402723]}},{"type":"Feature","id":13,"properties":{"title":"HSG","location":"Ebbw Vale","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/hsg.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.19901954684642,51.760052310393]}},{"type":"Feature","id":14,"properties":{"title":"JA Insulation","location":"Ebbw Vale","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/NDEC-Meta.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.21578268767888,51.7804976280868]}},{"type":"Feature","id":15,"properties":{"title":"JDJ","location":"Tonypandy","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/NDEC-Meta.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.47044979612083,51.6233233177532]}},{"type":"Feature","id":16,"properties":{"title":"JKX Executive Travel","location":"Newport","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/jkx.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.0013297988587,51.6133816642281]}},{"type":"Feature","id":17,"properties":{"title":"Laser Fire & Security","location":"Pontypridd","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/laser.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.35924875006088,51.638493201084]}},{"type":"Feature","id":18,"properties":{"title":"M&S Catering Supplies","location":"Caerphilly","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/mandscatering.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.23301293588148,51.577457124221]}},{"type":"Feature","id":19,"properties":{"title":"Passion for Food","location":"Ebbw Vale","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/passionforfood.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.19912865478195,51.7964217941054]}},{"type":"Feature","id":20,"properties":{"title":"PlumbFix","location":"Ebbw Vale","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/plumbfix.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.20558109096997,51.7800901978966]}},{"type":"Feature","id":21,"properties":{"title":"Richer Sounds","location":"Cardiff","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/richersounds.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.19779486752061,51.4816899585664]}},{"type":"Feature","id":22,"properties":{"title":"SET","location":"Cardiff","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/set.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.17962199030812,51.4722528558835]}},{"type":"Feature","id":23,"properties":{"title":"Sidoli's Caf\u00e9","location":"Ebbw Vale","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/sidolis.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.20823344413742,51.7779050012755]}},{"type":"Feature","id":24,"properties":{"title":"Sugarloaf Catering","location":"Blaenavon","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/sugarloaf.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.08439440971049,51.7733853136637]}},{"type":"Feature","id":25,"properties":{"title":"The Angel Hotel","location":"Abergavenny","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/angelhotel.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.01788538565876,51.8211217473684]}},{"type":"Feature","id":26,"properties":{"title":"Thomas Waste Management Ltd","location":"Brynmawr","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/thomas.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.15851064738659,51.8043279798833]}},{"type":"Feature","id":27,"properties":{"title":"TK Logistics","location":"Ebbw Vale","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/tklogistics.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.19901954684642,51.760052310393]}},{"type":"Feature","id":28,"properties":{"title":"TM Cleaning","location":"Newport","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/NDEC-Meta.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-2.9337297427487,51.5967470462468]}},{"type":"Feature","id":29,"properties":{"title":"Wagstaff Furniture","location":"Chepstow","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/wagstaff.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-2.66996960934272,51.6451338708938]}},{"type":"Feature","id":30,"properties":{"title":"Xtra Clean","location":"Llanrumney","image":"https:\/\/www.ndec.org.uk\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/xtraclean.jpg"},"geometry":{"type":"Point","coordinates":[-3.11613775808319,51.5222397226523]}}]}
Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.