Thales Group

Y maes digidol sy’n newid

Mae’r maes technoleg ddigidol yn gyflym newid. Ym mhob rhan o’n bywydau beunyddiol, dibynnwn ar systemau digidol i deithio, siopa, byw a rhyngweithio. Mae ymddiriedaeth ddigidol yn hanfodol i hyn oll.

Mae Cymru’n gartref i ryw 3,600 o gwmnïau technoleg sy’n cyflogi dros 45,000 o bobl, a’r sector yn gyfrifol am fwy na £1 biliwn o drosiant. Mae’r cwmnïau hyn o bob lliw a llun, o amrywiaeth o ddiwydiannau gan gynnwys iechyd, cludiant, cyllid, amddiffyn ac ynni.

Twf digidol Cymru

Nod NDEC yw sicrhau bod Cymru’n chwaraewr byd-eang yn y sector technoleg drwy gefnogi busnesau newydd a phresennol, helpu unigolion i ddatblygu eu sgiliau digidol, ysgogi arloesedd, hybu diogelwch digidol cenedlaethol a diogelu twf tymor hir.

Rydym yn ganolfan o safon fyd-eang o dechnoleg ar waith, sydd wedi ymrwymo i rymuso Cymru ddigidol sydd wedi’i diogelu at y dyfodol.

Cael Gwybod Rhagor

Seilwaith cenedlaethol hanfodol
Ein heffaith
Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.