Thales Group

Sut gall yr NDEC helpu ysgolion

Mae’r NDEC yn cynnig cymorth i bobl o bob oed; o blant oedran cynradd hyd at fyfyrwyr addysg bellach. Gweler ein cyfleoedd presennol isod.

Rydym yn awyddus hefyd i siarad ag ysgolion i weld sut y gallwn gynnig cymorth mwy pwrpasol. Os oes gennych ddigwyddiad ar y gorwel y gallai elwa ar gymorth gennym, neu os oes gennych awgrymiadau o ran pa weithgareddau fyddai’n werthfawr i fyfyrwyr, cysylltwch â ni drwy e-bostio enquiries@ndec.org.uk a chawn drafod ymhellach.

Rhaid i ni hefyd nodi bod yr holl weithgareddau isod yn amodol ar y cyfyngiadau Covid-19 sydd ar waith ar yr adeg hon. Ni allwn warantu y bydd modd i ni gynnal y gweithgareddau hyn yn y flwyddyn academaidd hon, ond pe na bai’n bosib, byddwn yn gwneud ein gorau i ddarparu’r gweithgareddau yn rhithiol/digidol lle bo modd.

Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.