Thales Group

Cyfoethogi’r rhanbarth

Mae NDEC yn cyfrannu arloesedd a menter at Gymoedd De Cymru. Ni yw’r adnodd amlwg ar gyfer popeth perthynol i dechnoleg, a hynny yn yr ardal leol a ledled Cymru, a chynllunnir ein holl weithgareddau i gyfoethogi’r rhanbarth yn awr ac ymhell i’r dyfodol.

Mae ein safle yn y Cymoedd yn helpu i:

 1. Cefnogi ac ysgogi

  economi leol drwy wariant, swyddi a datblygiad

 2. Grymuso

  busnesau a sefydliadau lleol i gyrraedd eu llawn botensial

 3. Ysbrydoli

  cenedlaethau’r dyfodol â rhaglenni addysgol cyffrous a thechnoleg ymarferol ddiddorol

 4. Denu

  Rhoi De Cymru ar y map technoleg byd-eang drwy ddenu enwau mawr ac arloesedd

 5. Diogelu at y dyfodol

  Sicrhau bod Glynebwy a’r cylch wedi’u diogelu at y dyfodol, a’u bod mewn sefyllfa dda i fanteisio ar yr holl gyfleoedd a ddaw yn sgil digido byd-eang.

Prosiect Cymoedd Technoleg

Mae NDEC yn rhan o Brosiect y Cymoedd Technoleg – un o ymrwymiadau allweddol y Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd De Cymru.

Hoffech chi weithio gyda ni?

Os hoffech weld y cyfleoedd cyfredol yn y Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol, ewch i brif borth swyddi Thales.

Mynd i Borth Swyddi Thales
Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.