Thales Group

Sbarduno arloesedd sy’n newid y byd

NDEC yw prif ganolfan dechnoleg Cymru, sy’n gartref i amrywiaeth o gorfforaethau byd-eang sy’n dibynnu ar ei safle, ei chyfleusterau a’i hethos i helpu i sbarduno arloesedd a datblygiad a fydd yn newid y byd.

Mae’r sefydliadau mawr sy’n partneru ag NDEC yn elwa ar:

 1. Labordy Ymchwil

  Labordy ymchwil o’r radd flaenaf

 2. Gwelyau Prawf Digidol

  Cael at welyau prawf digidol cynhwysfawr wedi’u teilwra i anghenion sector penodol

 3. Cyfle

  Cael at gyfleoedd prosiect newydd

 4. Cydweithio

  Partneriaethau cydweithredol â chanolfannau technoleg ledled y DU ac yn fyd-eang

 5. Twf Cymru

  Ennill eu plwyf ym maes technolegol cynyddol Cymru

 6. Cludiant

  Cysylltiadau cludiant cenedlaethol a rhyngwladol cyfleus

Gweithio Gyda Ni

Mae’r Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol yn cefnogi busnesau lleol a rhanbarthol, ysgolion ac unigolion yn eu hymdrechion digidol. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio gyda’n tîm o arbenigwyr ymroddedig, byddem yn falch iawn o glywed gennych.

Cysylltwch â ni
Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.