Thales Group

Y Chwyldro Digidol

Mae Cymru eisoes yn ganolfan ffyniannus o dechnoleg ddigidol – hoffai NDEC wthio ei photensial ymhellach byth.

Drwy rymuso Cymru i ddysgu, tyfu a datblygu yn y chwyldro digidol, anelwn at fodloni anghenion y wlad wrth iddynt esblygu, drwy:

  • Baratoi’r rhanbarth ar gyfer newidiadau seilwaith sydd i ddod#
  • Creu a chadw swyddi gwerth uchel
  • Buddsoddi mewn addysg i ysbrydoli a chefnogi’r genhedlaeth nesaf
  • Hwyluso arloesedd a datblygiad sy’n helpu i gadw pobl yn ddiogel
  • Denu enwau brand byd-eang i’r ardal
  • Annog twf cynaliadwy o’r gwaelod i fyny
Y Ganolfan

Hoffech chi weithio gyda ni?

Os hoffech weld y cyfleoedd cyfredol yn y Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol, ewch i brif borth swyddi Thales.

Mynd i Borth Swyddi Thales
Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.