Thales Group

Cynigia NDEC gymorth i fusnesau bach a chanolig technoleg ym mhob cyfnod o aeddfedrwydd ac ar draws pob sector, gan gynnwys iechyd, cludiant, cyllid, amddiffyn ac ynni.

Mae rhai o’n gweithgareddau’n cynnwys:

  1. Hyfforddiant a datblygu sgiliau digidol

  2. Helpu busnesau i ddatblygu syniadau digidol

  3. Cyflymu digido i fusnesau lleol

  4. Cefnogi busnesau i ddiogelu eu heiddo deallusol

  5. Helpu busnesau i ennill gwaith a chontractau newydd

  6. Darparu i fusnesau yr offer sydd eu hangen arnynt i’w cadw’n ddiogel

Gall busnesau bach a chanolig hefyd gael at ystod eang o gyfleusterau a thechnolegau o’r radd flaenaf, gan gynnwys ein parth prosiectau diweddaraf un a llwyfan T-Sure, sy’n galluogi busnesau i ddatblygu, sicrhau a dilysu cynhyrchion a gwasanaethau newydd heb risg.

Hoffech chi weithio gyda ni?

Os hoffech weld y cyfleoedd cyfredol yn y Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol, ewch i brif borth swyddi Thales.

Mynd i Borth Swyddi Thales
Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.