Thales Group

Mae NDEC yn gyfleuster dynamig, ffyniannus i fusnesau bach a chanolig, academyddion, sefydliadau ac unigolion sydd am ddysgu rhagor am dechnoleg, cael at y cyfleusterau diweddaraf un a chael cyngor o ansawdd gan arbenigwyr digidol parchus.

Darparwn hyfforddiant mewn arferion digidol, a rhown gymorth a chefnogaeth i gwmnïau sydd am fireinio eu syniadau, datblygu eu busnes a manteisio ar y cyfleoedd digidol sydd gan Gymru i’w cynnig.

Mae gennym gysylltiadau agos hefyd ag ysgolion yng Nglynebwy â’r tu hwnt, a chynigiwn amrywiaeth o gyfleoedd i bobl ifanc sydd â diddordeb mewn technoleg ddigidol, gan gynnwys arweiniad gyrfaoedd, teithiau maes a chysgodi gwaith.

Dysgwch ragor am yr hyn y gallwn ei wneud:

I fusnesau bach a chanolig digidol
I’r Cymoedd
I sefydliadau mawr
I Gymru
Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.