Thales Group

Y Prosiect Addysg ac Allgymorth

Mae’r NDEC yn cynnig cefnogaeth i bob oedran, o’r cynradd, hyd at addysg bellach.

Mae’r prosiect addysg ac allgymorth yn rhan o brif raglen NDEC i fynd i’r afael â’r gofynion sgiliau sy’n gysylltiedig â thwf a thrawsnewid digidol ar draws De Ddwyrain Cymru. Yn canolbwyntio’n bennaf ar ysgolion, ond hefyd yn ymgysylltu ag unigolion a busnesau bach a chanolig, ei nod yw cynyddu nifer y bobl yn y rhanbarth sydd naill ai:

  • ymgymryd â chyflogaeth a / neu astudio yn y sector seiber, neu,
  • meddu ar yr ymwybyddiaeth a’r sgiliau seiberddiogelwch i amddiffyn eu hunain a / neu eu sefydliad.

Er mwyn cyflawni'r amcanion hyn, mae ei brif weithgareddau'n cynnwys:

  1. Allgymorth ar gyfer myfyrwyr cynradd ac uwchradd, a'r rheini mewn addysg bellach

  2. Allgymorth i oedolion sydd am gael gwaith neu ailhyfforddi

  3. Hyfforddiant sgiliau seiber sylfaenol ac ymwybyddiaeth i unigolion a busnesau bach a chanolig

  4. Cwmpasu a datblygu llwybrau amgen i seiber a diwydiannau digidol ehangach

  5. Datblygu cysylltiadau rhwng diwydiant ac addysg

Mae’r prosiect yn cynllunio ac yn cyflawni ei weithgareddau ei hun, tra hefyd yn gweithio ar y cyd â phrosiectau o amcanion tebyg. Mae hefyd yn helpu i hwyluso allgymorth ar gyfer busnesau perthnasol eraill a hyrwyddo mentrau seiber presennol ledled Cymru, fel y rhai a ddarperir eisoes gan raglen CyberFirst y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC).

Rydym bob amser yn chwilio am gefnogaeth gan fusnesau yn y sectorau seiber a digidol yng Nghymru. Os ydych chi am gymryd rhan yn ein gwaith addysg a helpu i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o dalent seiber, cysylltwch â ni, neu cliciwch isod i ddarganfod mwy.

Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.