Thales Group

Croeso i’r Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol

Drwy hyfforddiant digidol, ymchwil, a’r cyfleusterau a’r technolegau diweddaraf un, mae NDEC yn cefnogi busnesau lleol a rhanbarthol, ysgolion ac unigolion yn eu hymdrechion digidol, gan helpu i sefydlu Cymru’n chwaraewr byd-eang yn y diwydiant technoleg.

Dysgu rhagor

Canolfan Addysg Ddigidol

Mae’r Ganolfan Addysg Ddigidol, sy’n cael ei harwain gan Brifysgol De Cymru, yn canolbwyntio ar ysgolion, dinasyddion a busnesau bach a chanolig, gan gyflwyno hyfforddiant ac addysg i helpu i hyrwyddo ymwybyddiaeth, sgiliau a dealltwriaeth digidol.

Dysgu rhagor

Cynigion a Gwasanaethau

Mae’r Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol (NDEC) yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer seiberddiogelwch, sy’n canolbwyntio ar drawsnewid digidol ym maes Technoleg Weithredol. Gan ddefnyddio’r galluoedd sydd gan y ganolfan i’w cynnig, mae’r NDEC yn cynnig datrysiadau pwrpasol i fynd i’r afael â’r bygythiad o ymosodiadau seiber ar systemau critigol.

Dysgu rhagor

Y Newyddion Diweddaraf

Tweets Diweddaraf

Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.