Thales Group

Croeso i’r Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol

Drwy hyfforddiant digidol, ymchwil, a’r cyfleusterau a’r technolegau diweddaraf un, mae NDEC yn cefnogi busnesau lleol a rhanbarthol, ysgolion ac unigolion yn eu hymdrechion digidol, gan helpu i sefydlu Cymru’n chwaraewr byd-eang yn y diwydiant technoleg.

Y Ganolfan

Canolfan dechnoleg o’r radd flaenaf

Canolfan dechnoleg un pwrpas o’r radd flaenaf yng Nghymoedd De Cymru yw’r Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol, neu NDEC. Wedi’i chyd-ddatblygu gan Lywodraeth Cymru, Prifysgol De Cymru, a chwmni technoleg Thales, NDEC yw’r unig brosiect o’i fath yng Nghymru.

Darganfod

Beth rydyn ni’n ei wneud

Grymuso Cymru i ddysgu a thyfu

Fel conglfaen gallu seiberddiogelwch Thales yn y DU, nod NDEC yw rhoi rhanbarth Glyn Ebwy mewn sefyllfa i fanteisio ar gyfleoedd byd-eang sy’n bodoli ym maes trawsnewid digidol, paratoi’r ardal ar gyfer yr ystod o brosiectau seilwaith, trafnidiaeth ac ynni mawr.

 

Archwilio

Cymorth

Mae NDEC yn helpu busnesau lleol a rhanbarthol i ddatblygu eu syniadau, ennill gwaith a thyfu’n ddiogel mewn byd o heriau digidol sy’n newid o hyd.

Hyfforddiant

Mae canolfan addysg ddigidol NDEC a’i chyfleusterau o safon fyd-eang yn rhoi’r sgiliau i fusnesau a phobl leol sy’n cwmpasu pob agwedd ar dechnoleg ddigidol.

I Gymru

Drwy ddenu brandiau byd-eang, buddsoddi mewn addysg ac annog twf cynaliadwy, mae NDEC yn chwarae rhan allweddol i sicrhau bod maes technoleg Cymru’n parhau i ffynnu.

Gweithio Gyda Ni

Mae’r Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol yn cefnogi busnesau lleol a rhanbarthol, ysgolion ac unigolion yn eu hymdrechion digidol. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio gyda’n tîm o arbenigwyr ymroddedig, byddem yn falch iawn o glywed gennych.

Cysylltwch â ni
Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.